:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ชื่อ: หมู่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมขิด

25 มี.ค. 2565

รายละเอียด: "บ้านศรีชมชื่น เป็นหมู่บ้านสืบสานภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมขิด" บ้านศรีชมชื่น เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้ามาเนิ่นนาน ในอดีตชาวบ้านจะทำอาชีพเกษตร หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วผู้ชาย จะไปทำงานต่างจังหวัด ส่วนผู้หญิงและผู้เฒ่าจะอยู่บ้านทำการทอผ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน สมัยก่อนปลูกฝ้ายเอง ทำผ้าถุงเอง และเลี้ยงหม่อนไหมไปด้วย การทอผ้าขิดเป็นความคิดมาตั้งแต่โบราณ เมื่อก่อนทอเป็นผ้าขิดฝ้าย นำมาเย็บ หมอนขิด เมื่อปี พ.ศ. 2525 หมู่บ้านได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหล วงและได้มีโอกาสทูลเกล้าฯถวายหมอนขิดแด่พระองค์ท่าน เมื่อพระองค์ท่านทรงรับหมอนขิดนั้นแล้ว ทรงพระกรุณาโปรด พระราชทานทุนทรัพย์ จำนวน 6,000 บาท สำหรับการเลี้ยงหม่อนไหม ปัจจุบันบ้านครีชมชื่นได้ริบการจัดตั้งเป็นศูนย์การแสดง ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมขิด ของจังหวัดอุดรธานี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร