Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service

  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใน
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เปิดข้างเทท... (06 มิ.ย. 2566)  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (18 พ.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุ (12 เม.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประม... (16 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ (20 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลภูผาแด... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งท... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบปร... (13 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบป... (13 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์เผยเเพร่จดหมายเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565 (11 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสร... (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุดรธานี เรื... (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุดรธานี เร... (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบปประมาณ ๒๕๖๕ (01 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส... (29 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เปิดข้างเทท... (29 พ.ย. 2565)
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (25 พ.ย. 2565)
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (25 พ.ย. 2565)
แผนการบริหารจัดการความเสี่่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (25 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ... (11 พ.ย. 2565)
Responsive image
วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (03 มิ.ย. 2566)  

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิ... (03 มิ.ย. 2566)  

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระรา... (03 มิ.ย. 2566)  

โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เ... (02 มิ.ย. 2566)

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพ... (26 พ.ค. 2566)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลภูผ... (23 พ.ค. 2566)

โครงการงานบุญประเพณีบุญบั... (06 พ.ค. 2566)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำต... (27 เม.ย. 2566)

กิจกรรมรดน้ำดำหัว (12 เม.ย. 2566)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่อง... (07 เม.ย. 2566)

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด... (06 เม.ย. 2566)

งานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีห... (31 มี.ค. 2566)

วันท้องถินไทย ประจำปี๒๕๖๖... (21 มี.ค. 2566)

โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบว... (17 มี.ค. 2566)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูผาแด... (13 ก.พ. 2566)

"วันเด็กแห่งชาติ“ ประจำปี... (16 ม.ค. 2566)

กิจกรรม แข่งขันกีฬาสี (28 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (05 ธ.ค. 2565)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูผาแด... (28 พ.ย. 2565)

โครงการสืบสานงานประเพณีลอ... (10 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เปิดข้างเทท... (29 พ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (25 พ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร... (23 ส.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครง... (23 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำร... (15 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำร... (15 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้า... (31 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำาบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอ... (27 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด ... (10 มี.ค. 2565)
ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (28 ก.พ. 2565)
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างลำห้วยหลวง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่... (13 ก.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/6เดือนแรกงบประมาณ 2564 (02 เม.ย. 2564)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (21 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตําบลภูผาแดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง... (06 ม.ค. 2564)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E... (06 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่องรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕... (10 พ.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2563 (10 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (03 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ถนนส... (23 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (23 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบป... (10 เม.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ว... (10 เม.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด... (20 มี.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ลดจำนานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการจัดเก็บภาษี ป... (20 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (31 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดงเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (19 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อ... (07 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมั... (06 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (29 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นป... (03 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (23 เม.ย. 2563)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้... (16 ก.พ. 2560)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่... (19 มิ.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (19 มิ.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาล (29 ต.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล (21 ต.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสาย... (25 ม.ค. 2556)
ข่าวประกาศสอบเปลี่ยนสายงาน (22 ม.ค. 2556)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) : Saraban_5410302@dla.go.th
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th