:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถนนหลักเมือง ขนาด ๐.๕๘ X๐.๖๐. เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

วันที่ลงประกาศ: 15 ส.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_11_15_638540.pdf