:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดสุขาภิบาล ๔ หมู่่ที่๓ บ้านศรีชมชื่น ขขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว๘๖๐.๐๐เมตร หนา๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า๔๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 13 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_4_8_391875.pdf