Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service

  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใน
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 พ.ย. 2565
ถึง
29 พ.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เปิดข้างเทท้ายติดเครนพร้อมกระเข้าไฟฟ้า ขนาด ๖ ล้อ มีกำลัง แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕- แรงม้า ๔ สูบ ๔ จังหวะ
25 พ.ย. 2565
ถึง
25 พ.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำห้วยหลวง(ทิศใต้)หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองอ้อใต้ ตำบลหนองอ้อ
23 ส.ค. 2565
ถึง
23 ส.ค. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถนน หลักเมือง ขนาด ๐.๕๘ Xo.๖o เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่กำหนด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2565
ถึง
23 ส.ค. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยหนองกุงขนาดกว้าง ๐.๕๘X0.๖๐ ยาว ๒๒๘.๐๐เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ส.ค. 2565
ถึง
15 ส.ค. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยหนองกุงขนาดกว้าง ๐.๕๘X๐.๖o ยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
15 ส.ค. 2565
ถึง
15 ส.ค. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถนนหลักเมือง ขนาด ๐.๕๘ X๐.๖๐. เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
31 พ.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด ๑๐ ลบ.ม.บ้านพังดี หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2565
ถึง
27 พ.ค. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำาบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดป่าธรรมคุณวรจิตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล..ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
10 มี.ค. 2565
ถึง
10 มี.ค. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด ๑๐ลบ.ม. บ้านพังดี หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนหวาย ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2565
ถึง
28 ก.พ. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) : Saraban_5410302@dla.go.th
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th