Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 เม.ย. 2566 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
14 มิ.ย. 2562 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
11 มี.ค. 2562 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562
01 ม.ค. 2562 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ 2561
21 ธ.ค. 2561 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
29 ต.ค. 2561 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
01 ต.ค. 2561 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
18 ก.ค. 2561 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
07 พ.ค. 2561 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตำบลภูผาแดง
09 ก.พ. 2561 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉ.2
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) : Saraban_5410302@dla.go.th
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th