Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service

  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใน
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยเรื่องทั่วไป
เข้าสู่ฤดูฝนหลายคนคงได้ยินข่าว “โรคไข้เลือดออก” โรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกี่ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ ซึ่งต้องบอกว่าโรคนี้อันตรายถึงชีวิตถ้าได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที แต่คุณป้องกันได้ด้วยการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหาหะร้ายนำโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนกันนะคะ ก่อนอื่นต้องรู้ “ยุงลาย” ตัวเล็กๆ แต่น่ากลัวกว่าที่คิด ทางที่ดีที่จะป้องกันโรคไข้เลือดออกในเบื้องต้น คือการป้องกันตัวเองและคนรอบข้างไม่ให้โดนยุงกัด โดยเฉพาะยุงลาย ถ้ากำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆ บ้านได้จะยิ่งดี ยุงลายที่กัดเราแล้วจะทำให้เป็นโรคไข้เลือดออกมีเฉพาะยุงลายตัวเมียเท่านั้น เพราะยุงลายตัวเมียต้องการโปรตีนจากเลือดเพื่อสร้างไข่ และมักจะออกหาเหยื่อในช่วงกลางวันมากกว่ากลางคืน ฉะนั้นช่วงกลางวันจึงเป็นช่วงเวลาอันตรายที่ต้องเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงกัดมากที่สุด แต่ทั้งนี้ช่วงเวลาไหนๆ ก็อย่ายอมให้ยุงมาดูดเลือดเลยน่าจะปลอดภัยกว่า เช็คอาการสัญญาณอันตราย “ไข้เลือดออก” ผู้ป่วยไข้เลือดออกจะแสดงอาการ คือ มีไข้สูง 38.5 – 41 องศาเซลเซียส ประมาณ 2-7 วัน มีอาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีจุดเลือดตามตัว หากอาการรุนแรงจะเหงื่อออก มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว อาจถึงกับช็อกแล้วเสียชีวิตได้ สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือ “ไข้เริ่มลดลง” ข้อควรระวังและการป้องกัน “โรคไข้เลือดออก” 1.สำรวจบ้านหรือรอบบ้าน ไม่ให้มีน้ำขังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2.เมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน ให้กลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คอาการอีกครั้ง 3.อาการจะแสดงชัดเจนในวันที่ 3 และ 4 ในระยะนี้ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย์ การดูแลเมื่อป่วยไข้เลือดออก 1.ทานยาลดไข้ (ห้ามใช้แอสไพริน) 2.ดื่มน้ำมากๆ โดยดื่มน้ำผลไม้หรือเกลือแร่แทนน้ำเปล่า 3.ดูอาการอย่างใกล้ชิด ถ้ามีอาการปวดท้องกระสับกระส่าย คลื่นไส้ อาเจียน มือเท้าเย็น ควรพบแพทย์ทันที เห็นไหมล่ะว่ายุงลายตัวเล็กๆ แต่อันตรายกว่าที่คิด ถึงเวลาที่ทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยึดหลัก 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอยู่อาศัย เก็บขยะให้เกลี้ยงให้ยุงลายเพาะพันธุ์ เก็บปิดน้ำให้มิดชิดใหม่ให้ยุงลายวางไข่ และอย่าปล่อยให้ยุงลายกัด ก็เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วละค่ะ
โพสต์โดย เจ้าหน้าที่เทศบาล เมื่อ 05 ส.ค. 2564 (11:34:32)
แสดงความคิดเห็น

232283 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) : Saraban_5410302@dla.go.th
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th